Geen zin in relatietherapie maar er moet wel wat veranderen

Niemand gaat voor zijn lol een relatietherapie traject in. Het liefst wil je zo min mogelijk aandacht besteden aan je eigen fouten en aan die van de ander. Je denkt misschien: “het haalt alleen maar meer ellende naar boven”. Voor een gedeelte is dit maar waar, want je haalt nooit meer ellende naar boven, de ellende zit er al maar wordt verdoezeld, om wat voor reden dan ook.

Als er chronische relatieproblemen zijn op basis van gedragsniveau, of wellicht emotionele trauma’s die zich hebben voorgedaan, dan kan een relatietherapie traject heel goed zijn. Er moeten veranderingen komen op een diep niveau, en dat doe je niet zomaar eventjes.

Ruzies

In veel relaties gaat het op een veel oppervlakkiger niveau moeizaam. Oppervlakkiger in de zin dat er geen traumatische ervaringen zijn e.d., maar eigenlijk alleen op het gebied van communiceren. Als je niet goed weet hoe je de ander iets duidelijk moet maken, of als je vind dat je partner nooit luistert, of als jullie bij het minste of geringste terugvallen in het beschuldigen van elkaar, dan kan het verstandig zijn om de communicatie onder de loep te nemen.

Beter leren communiceren

In de workshop ‘Beter leren communiceren’ is het mogelijk om in zeer korte tijd de basisprincipes van goede communicatie te leren. Je leert hoe je de ander op een verkeerde wijze uitdaagt en een navenante reactie daarop krijgt, je leert welke rol je zelf aanneemt en waarom dit tot een ruzie leidt. Ook kom je erachter wat er niet uitgesproken wordt, zodat dezelfde ruzie steeds weer terugkeert. Erachter komen hoe je daadwerkelijk een meningsverschil, of onduidelijkheden, kunt oplossen door middel van goede en effectieve communicatie, voelt voor velen als een bevrijding.

Wacht niet te lang

Waarom zou je er mee wachten? Te lang doorgaan met een ongelijkwaardige manier van communiceren, zet je relatie op het spel. Dat hoeft niet te gebeuren!

Investeer 2 uur in het leggen van een goede communicatie-basis, en je hebt er je hele leven profijt van, in alle soorten relaties. Reserveer 2 uurtjes om samen een grote stap voorwaarts te maken!

De praktijk van Vaal Counselling is gesloten. Françoise Vaal heeft haar hart gevolgd en werkt nu als zelfstanding visual consultant bij BEELDTYPE.

 

Kan je zelfvertrouwen wel een boost gebruiken? Lees dan mijn ebook – Zelfvertrouwen! Leer vertrouwen op je natuurlijke zelf – Het is verkrijgbaar bij bol.com alhier.

Zelfvertrouwen

In dit boek heb ik de theorie van toegepaste ecopsychologie gecombineerd met veel oefeningen die ik heb gehanteerd in mijn counsellingpraktijk. Zelf leerde ik dat de zintuigen veel eerder dan onze gedachten laten weten wat wij echt nodig hebben voor onze gezondheid en ons welbevinden. Gedachten kunnen ons buitengewoon voor de gek houden, maar onze zintuigen zijn altijd eerlijk. Een authentiek zelfvertrouwen kan alleen aangekweekt worden wanneer we weer durven te vertrouwen op die zintuigen. Door wat meer in contact te komen met de natuur gaat dat eenvoudiger. Daar staan onze zintuigen open en zijn we beter in staat om te luisteren naar de informatie die ons lichaam afgeeft. Het boek geeft talloze voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt hoe hard wij de natuur nodig hebben voor onze geestelijke en fysieke gezondheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je geleidelijk te gaan vertrouwen op de wijsheid van je zintuigen en zo te vertrouwen op je natuurlijke zelf.

Hoe werkt dit boek?
Na een uitleg over hoe het kan dat we de verbinding met onszelf zijn verloren, volgen vier stappen die mijns inziens nodig zijn om weer in verbinding te komen met jezelf. In iedere stap geef ik ook een samenvatting van de ervaringen van twee cliënten, Tom en Lisa**. Zij volgden met succes deze methode.
Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je oefeningen die je helpen met het specifieke onderdeel dat daarvoor is uitgelegd.
De vier stappen zijn:

Stap 1: Onderzoeken wat natuur voor je doet
Hierin ga je onderzoeken welke invloed de natuur op je heeft en welke ervaringen je ermee hebt gehad. Je weer openstellen voor zintuiglijke prikkelingen die voor je welzijn zorgen, staat hier centraal.

Stap 2: Bewust worden van het hoofd versus het lichaam
Deze stap maakt je bewust van het verschil tussen gedachten en gevoel. Het wordt je duidelijk op welke wijze je rationele denken je zintuigen kan dwarszitten. Verschillende manieren van het omzeilen van de zintuigen en hoe je dit kunt voorkomen worden besproken.

Stap 3: Het lichaam weer verbinden met het hoofd
Het creëren van optimale samenwerking tussen gevoel en ratio is de volgende stap. Belangrijk is om de juiste woorden te leren geven aan wat je voelt. Het voelen en denken wordt weer één. Het bekrachtigen van ervaringen door er woorden aan te geven is van essentieel belang om positieve ervaringen te verankeren in je lichaam. Dan weet je wanneer je op jezelf kunt vertrouwen.

Stap 4: Met zelfvertrouwen je eigen pad volgen
Als laatste ga je durven volgen wat je hart je ingeeft: je gaat in actie komen!
In deze stap leer je, aan de hand van voorbeelden en een actieplan, verschillende mogelijkheden om vol zelfvertrouwen de juiste weg te kiezen of beslissingen te nemen.

Relatietherapie: ‘Denken te voelen’ in een relatie bestaat niet

Ik denk dat ik voel……

Helaas, dat kan dus niet. Je kunt niet denken te voelen, je voelt óf je denkt. Het is een misverstand dat ik in mijn praktijk vaak tegenkom. Ik heb al vele malen betoogd in deze weblog hoe ons brein een handicap kan zijn. Het neemt namelijk veel te vaak voorrang en dwingt onze zintuigen naar de achtergrond. Zintuigen die we juist hard nodig hebben om ons duidelijk te maken wat goed en niet goed voor ons is. In plaats daarvan gaan er allerlei gedachten, overtuigen en aannames met ons aan de haal. Met als resultaat dat we steeds verder van onszelf verwijderd raken.

Iedereen heeft wel eens een ervaring gehad waarbij er een gevoel naar boven komt en er geen woorden voorhanden zijn, omdat het een onbekend gevoel is. Het onbekende zorgt voor twijfel en bij twijfel neemt het brein het over en verzint een excuus waarom het gevoel niet gevolgd moet worden. Met andere woorden: je twijfelt aan je eigen gevoel en neemt jezelf niet serieus.

Mensen zijn zelfs geneigd om te zeggen: “Ik voel dat wel zo, maar het is niet waar.” Ook dit kan niet. Je gevoelens, wat je natuurlijke zintuigen je vertellen, hebben altijd gelijk. Als je angstige gevoelens hebt bij een situatie, dan zijn die gevoelens echt. Dat zegt echter nog niets over het daadwerkelijke gevaar dat er al dan niet is. Jij hebt angstige gevoelens en die heb je niet voor niets. Zijn er anderen in je buurt die jouw gevoelens onzin vinden door te zeggen: “ah joh, stel je niet aan, er is hier niks om bang voor te zijn,” dan is dat hun mening, en dat zegt niets over de werkelijke gevoelens die je hebt. Luister je toch naar de mening van een ander, dan luister je niet naar je eigen gevoelens. Helaas gebeurt dit vaker dan je denkt.

Achteraf hoor ik vaak: “Ik voelde het, maar ik heb er geen acht op geslagen.” En dat is nu net wat we wel moeten doen: onze zintuigen serieus nemen. De natuur in ons, onze zintuigen voor bijvoorbeeld gevaar, honger, dorst, plaats, temperatuur etc. geven aan wat er aan de hand is. De kunst is om naar deze informatie te ‘luisteren’ ofwel, om in contact te komen met wat je eigen lichaam aangeeft.

Een cliënt die een serie vervelende relaties achter de rug had, kwam ineens iemand tegen waarbij hij zich rustig en geborgen voelde. Deze gevoelens waren hem onbekend en hij maakte een einde aan de relatie. Allerlei gedachten spookten door zijn hoofd die hem het excuus gaven om niet naar zijn zintuigen te luisteren. “Dit voelt zo rustig, dat kan nooit iets worden want in het begin van een relatie moet toch alles onstuimig en wild zijn?” Ziet u de overtuiging cq. aanname van deze man? Wie zegt dat dit altijd zo moet zijn? Gelezen in een blad, heeft iemand hem dat ooit verteld? Het zijn verhaaltjes die niets met de werkelijkheid van doen hebben, maar er wel voor zorgen dat je beslissingen neemt die niet op je gevoel gebaseerd zijn.

Leren vertrouwen op wat je natuurlijke zintuigen (je kunt het ook intuïtie noemen) je vertellen, brengt enorm veel wijsheid met zich mee. Hierdoor kan men de juiste beslissingen nemen vanuit de eigen authenticiteit. Niet omdat anderen er een mening over hebben, maar omdat je het zelf gevoeld en ervaren hebt. Daar kun je woorden aan geven. Niet andersom.

Françoise Vaal

De praktijk van Vaal Counselling is gesloten. Françoise Vaal heeft haar hart gevolgd en werkt nu als zelfstanding visual consultant bij BEELDTYPE.

Beter leren voelen? Lees het in mijn ebook – Zelfvertrouwen! Leer vertrouwen op je natuurlijke zelf – Het is verkrijgbaar bij bol.com alhier.

Zelfvertrouwen

In dit boek heb ik de theorie van toegepaste ecopsychologie gecombineerd met veel oefeningen die ik heb gehanteerd in mijn counsellingpraktijk. Zelf leerde ik dat de zintuigen veel eerder dan onze gedachten laten weten wat wij echt nodig hebben voor onze gezondheid en ons welbevinden. Gedachten kunnen ons buitengewoon voor de gek houden, maar onze zintuigen zijn altijd eerlijk. Een authentiek zelfvertrouwen kan alleen aangekweekt worden wanneer we weer durven te vertrouwen op die zintuigen. Door wat meer in contact te komen met de natuur gaat dat eenvoudiger. Daar staan onze zintuigen open en zijn we beter in staat om te luisteren naar de informatie die ons lichaam afgeeft. Het boek geeft talloze voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt hoe hard wij de natuur nodig hebben voor onze geestelijke en fysieke gezondheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je geleidelijk te gaan vertrouwen op de wijsheid van je zintuigen en zo te vertrouwen op je natuurlijke zelf.

Hoe werkt dit boek?
Na een uitleg over hoe het kan dat we de verbinding met onszelf zijn verloren, volgen vier stappen die mijns inziens nodig zijn om weer in verbinding te komen met jezelf. In iedere stap geef ik ook een samenvatting van de ervaringen van twee cliënten, Tom en Lisa**. Zij volgden met succes deze methode.
Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je oefeningen die je helpen met het specifieke onderdeel dat daarvoor is uitgelegd.
De vier stappen zijn:

Stap 1: Onderzoeken wat natuur voor je doet
Hierin ga je onderzoeken welke invloed de natuur op je heeft en welke ervaringen je ermee hebt gehad. Je weer openstellen voor zintuiglijke prikkelingen die voor je welzijn zorgen, staat hier centraal.

Stap 2: Bewust worden van het hoofd versus het lichaam
Deze stap maakt je bewust van het verschil tussen gedachten en gevoel. Het wordt je duidelijk op welke wijze je rationele denken je zintuigen kan dwarszitten. Verschillende manieren van het omzeilen van de zintuigen en hoe je dit kunt voorkomen worden besproken.

Stap 3: Het lichaam weer verbinden met het hoofd
Het creëren van optimale samenwerking tussen gevoel en ratio is de volgende stap. Belangrijk is om de juiste woorden te leren geven aan wat je voelt. Het voelen en denken wordt weer één. Het bekrachtigen van ervaringen door er woorden aan te geven is van essentieel belang om positieve ervaringen te verankeren in je lichaam. Dan weet je wanneer je op jezelf kunt vertrouwen.

Stap 4: Met zelfvertrouwen je eigen pad volgen
Als laatste ga je durven volgen wat je hart je ingeeft: je gaat in actie komen!
In deze stap leer je, aan de hand van voorbeelden en een actieplan, verschillende mogelijkheden om vol zelfvertrouwen de juiste weg te kiezen of beslissingen te nemen.